[Hé lộ] Học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM đầy đủ, mới nhất

Mục lục

1. Tổng quát chung về học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM

Trước khi lựa chọn trường đại học thì các bạn học sinh cũng như phụ huynh luôn quan tâm đến vấn đề học phí của trường đó như thế nào để xác định được khoản phí phải đóng và chi cho việc học của bản thân hay con em mình khi vào trường. Chắc chắn có rất nhiều bạn đang tò mò và muốn tìm hiểu về học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM để đưa ra quyết định chính xác khi vào học ngôi trường này.

Nhìn chung thì học phí của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM không cao, so với nhiều trường công lập tại thành phố Hồ Chí Minh thì trường cũng có một mức khó khá thoải mái và “rẻ” cho sinh viên theo học. Đặc biệt mức học phí của các khoa, theo chương trình học khác nhau tại trường cũng có sự khác nhau đó nhé! Học phí tính theo tín chỉ, số lượng tín chỉ một kỳ càng nhiều thì mức học phí của kỳ đó càng cao, nếu bạn đang ký cho một kỳ ít tín chỉ thì học phí của bạn sẽ giảm xuống, tuy nhiên điều này đồng nghĩa với thời gian học tại trường của bạn sẽ nhiều lên và lâu hơn.

Để nắm được chính xác thông tin về học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM mới nhất sẽ giúp bạn lựa chọn được chương trình học phù hợp cho bản thân tại trường đại học này đó nhé! Vậy hãy cùng tìm hiểu về học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM qua phần thông tin chia sẻ tiếp theo của bài viết này nhé!

2. Chi tiết học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM với các chương trình

Chương trình đào tạo đại trà, chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến sẽ có mức học phí khác nhau đó nhé! Để nắm rõ và hiểu sâu về học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM cùng tìm hiểu chi tiết qua những thông tin chia sẻ dưới đây nhé!

2.1. Học phí cho chương trình đào tạo đại trà hệ đại học chính quy

Đối với chương trình đào tạo đại trà theo hệ đại học chính quy tại Đại học Kiến trúc TPHCM theo quy  định mới nhất của nhà trường là học phí tính theo tín chỉ. Trong năm học 2019 – 2020 thì một tín chỉ tài Đại học Kiến trúc TP.HCM là 342.000đ/tín chỉ.

Thông thường một năm sinh viên tại trường sẽ có hai kỳ học với số lượng tín chỉ của mỗi kỳ là khác nhau, dao động từ 15 – 18 tín chỉ/kỳ học. Ngoài ra, học phí của bạn trong năm học tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh còn có thể cao hơn bởi các kỳ phụ mà sinh viên đăng ký như học cải thiện, học lại, học vượt nếu sinh viên có yêu cầu.

Theo dự kiến mới nhất về học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021 tại Đại học Kiến trúc TP.HCM với hệ đại học chính quy theo chương trình đại trà sẽ có học phí tăng thêm 10%. Cụ thể mức học phí của các ngành theo chương trình đào tạo đại trà hệ đại học chính quy tại trường kỳ 1 năm 2019 – 2020 như sau:

+ Đối với ngành kiến trúc có 18 tín chỉ học kỳ 1, tương ứng với học phí là 6.156.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành quy hoạch vùng và đô thị có 19 tín chỉ, tương đương với học phí một kỳ là 6.498.000VNĐ/học kỳ. 

+ Ngành kiến trúc cảnh quan có 19 tín chỉ, tương đương với học phí phải đóng là 6.498.000 VNĐ/học kỳ.

+ Ngành mỹ thuật đô thị có 18 tín chỉ, tương đương với học phí phải đóng là 6.156.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành kỹ thuật xây dựng có 17 tín chỉ, tương ứng với mức học phí phải đóng là 5.814.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành kỹ thuật cơ sở hạ tầng có 16 tín chỉ, tương ứng với mức học phí phải đóng là 5.472.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành quản lý xây dựng có 16 tín chỉ, tương ứng với mức học phí là 5.472.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành thiết kế công nghiệp có 16 tín chỉ, tương ứng với mức học phí phải đóng là 5.472.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành thiết kế nội thất có 16 tín chỉ, tương đương với mức học phí phải đóng là 5.472.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành thiết kế đồ hòa có 17 tín chỉ, tương ứng với mức học phí phải đóng là 5.814.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành thiết kế thời trang có 17 tín chỉ, tương ứng với mức học phí phải đóng là 5.814.000VNĐ/học kỳ.

2.2. Học phí cho chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy

Với hệ đại học tại trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh hiện nay có chương trình đào tạo chất lượng cao. Sinh viên khi theo học chương trình đào tạo này sẽ có mức học phí cao hơn rất nhiều so với chương trình đào tạo đại trà tại trường và chuyên sâu vào một số ngành như ngành kiến trúc, ngành quy hoạch vùng và đô thị, ngành kỹ thuật xây dựng.

Khi sinh viên theo học với chương trình đào tạo chất lượng cao tại trường Đại học Kiến trúc TP. HCM cũng được tính theo quy chế tín chỉ, trong năm học 2019 – 2020 thì mức học phí một tín chỉ theo chương trình đào tạo chất lượng cao là 1.484.000 VNĐ/tín chỉ. Mỗi năm sinh viên có trung bình 2 học kỳ với lượng tín chỉ của một kỳ từ 15 – 18 tín, tùy từng ngành đào tạo. Ngoài ra sinh viên còn có thể đăng ký thêm các kỳ phụ như học cải thiện, học vượt hoặc học lại thì mức học phí một kỳ của sinh viên cũng có thể tăng lên đó nhé!

Cụ thể mức học phí theo chương trình chất lượng cao đại học chính quy tại trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh học kỳ 1, năm học 2019 – 2020 có mức học phí như sau:

+ Ngành kiến trúc theo chương trình chất lượng cao có số tín chỉ một kỳ là 18 tín, tương ứng với đó là mức học phí phải đóng là 26.712.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành quy hoạch vùng và đô thị theo chương trình chất lượng cao với số tín một kỳ là 18 tín, tương ứng với mức học phí phải đóng là 26.064.000VNĐ/học kỳ.

+ Ngành kỹ thuật xây dựng theo chương trình chất lượng cao có số tín chỉ một kỳ là 18 tín, tương ứng với mức học phí phải đóng là 19.944.000VNĐ/học kỳ.

Như vậy bạn có thể thấy được rằng, trong 3 ngành đào tạo chất lượng cao của trường thì học phí của ngành kiến trúc là cao nhất trong 3 ngành. Tùy thuộc vào chuyên ngành lựa chọn, đặc biệt đó là khả năng tài chính của bản thân và gia đình mà bạn có thể lựa chọn chương trình học đại trà hoặc chương trình đào tạo chất lượng cao của trường để theo học nhé!

2.3. Học phí cho chương trình tiến tiến hệ đại học chính quy

Ngoài chương trình đào tạo đại trà và chương trình đào tạo chất lượng cao thì tại trường Đại học Kiến trúc TP.HCM còn có chương trình đào tạo tiên tiến hệ đại học chính quy với mức học phí rất cao. Để nắm bắt được mức học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM với chương trình tiên tiến, cùng tìm hiểu cụ thể thông tin dưới đây nhé!

Học phí của chương trình tiên tiến tại Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh hiện nay được tính theo lượng tín chỉ của một kỳ học, tùy thuộc vào học kỳ đó có nhiều tín chỉ hay không mà mức học phí phải đóng cũng có sự khác nhau.

Cụ thể thì mức học phí tại trường theo chương trình đào tạo tiên tiến có mức học phí như sau:

+ Đối với các học phần lý luận chính chỉ thì có mức học phí là 1.250.000 VNĐ/tín chỉ học.

+ Đối với học phần giáo dục thể chất có mức học phí theo tín chỉ là 1.100.000 VNĐ/tín chỉ học.

+ Đối với học phần giáo dục quốc phòng có mức học phí tùy thuộc vào trung tâm đào tạo giáo dục quốc phòng và an ninh mà trường học tác.

+ Đối với các học phần khác của chương trình đào tạo tiên tiến có mức học phí theo tín chỉ là 2.500.000VNĐ/tín chỉ.

Đặc biệt với đồ ăn tốt nghiệp sẽ được tính theo mức học phí riêng tại trường Đại học Kiến trúc TP HCM đó nhé! Hàng năm thì chương trình đào tạo tiên tiến của chương sẽ có sự thay đổi về mức học phí, tuy nhiên thì mỗi năm sẽ không được thay đổi vượt quá 20% theo quy định của bộ giáo dục và nhà trường. Đặc biệt hơn nữa với các trường học được học bổng tương đương với mức học phí tại học kỳ đó và theo quy định của nhà nước đưa ra.

Như vậy, bạn có thể thấy được rằng, chương trình đại trà có mức học phí rẻ nhất và phù hợp với đại đa số sinh viên hiện nay. Tuy nhiên nếu gia đình của bạn có điều kiện và khả năng học tập của bản thân cho phép bạn hoàn toàn có thể theo học các chương trình chất lượng cao hoặc chương trình tiên tiến để tiếp cận kiến thức tốt nhất và đảm bảo chất lượng đầu ra của bản thân tuyệt vời, từ đó hỗ trợ bạn có được việc làm thành công và môi trường làm việc tốt nhất cho bản thân đó nhé!

Qua những thông tin chia sẻ trong bài viết này giúp bạn nắm bắt được chi tiết và đầy đủ nhất các thông tin về học phí trường Đại học Kiến trúc TP HCM. Từ đó bạn hãy xác định bạn thân nên chọn chương trình đào tạo nào phù hợp với bản thân. Với mức học phí này, bạn có thể biết cách xây dựng những kế hoạch học tập tốt nhất cho bản thân tại trường đại học này để đảm bảo không cần học cải thiện hay học lại, điều này cũng giúp cho mức học phí của bạn sẽ không bị tăng thêm lên nữa đó nhé! Hy vọng với những thông tin chia sẻ tại đây thật hữu ích cho các bạn đang lựa chọn trường Đại học Kiến trúc TP HCM để theo học và có được môi trường học tập tốt nhất để phát triển.

Đăng ngày 20/11/2020, 86 lượt xem