Các vấn đề về lương

Bỏ túi công thức tính lương Gross Net chuẩn theo quy định mới

1. Tổng quan công thức tính lương Gross và Net

1.1. Lương Gross

Lương Gross còn có nhiều người truyền miệng là “lương gộp”, các bạn có thể hiểu đơn giản chính là tổng mức thu nhập của người lao động, tính các khoản bảo hiểm ( bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), các khoản phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng… và cả thuế thu nhập cá nhân.

Nói một cách đơn giản thì đây chính là tổng mức thù lao mà bạn xứng đáng nhận được sau khi đã đóng góp công sức vào công việc và khi công ty trả lương gross cho bạn thì bạn sẽ phải tự chủ động trừ đi các khoản phí kể trên.

Ví dụ 1: Khi bạn tham gia một công ty nào đó họ có quy định là sẽ thanh toán lương cho bạn một mức lương Gross là 15 triệu, tức là mức này vẫn bao gồm thuế thu nhập cá nhân cùng với 10,5% lương cho các khoản phí bảo hiểm theo mức quy định của Nhà nước, trong đó bảo hiểm xã hội (BHXH) 8%, bảo hiểm y tế (BHYT) 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1%.

Lương Gross = tổng thu nhập

Công thức tính lương Gross Net

1.2. Lương Net

Lương Net chính là mức lương thực mà người lao động nhận được sau khi đã trừ đi hết các khoản phí (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi các bạn đã hiểu được lương net là gì thì bạn cũng dễ dàng diễn giải ra được công thức tính Gross và Net là:

Lương Net = Lương Gross – (BHXH + BHYT + BHTN) - Thuế TNCN (1)

Chúng ta tiếp tục ví dụ 1 được nêu ở trên, sau khi các bạn tính toán và lấy lương Gross trừ đi các khoản chi phí thì sẽ ra được mức lương là 8.950.000đ thu về mỗi tháng, và đây chính là lương Net.

Để các bạn hiểu thêm về công thức tính lương Gross Net thì chúng tôi đưa thêm bài toán đơn giản khác để các bạn thấy được mức lương Gross.

Ví dụ 2: Khi các bạn làm việc tại một công ty trả lương Net là 9 triệu đồng, mức đóng bảo hiểm trên mức lương chính thức thì lúc này lương Gross là 10,055,866đ, còn trường hợp đóng bảo hiểm ở mức 4,5 triệu thì lương Gross sẽ là 9,472,500đ.

1.3. Lương nào có lợi hơn cho người lao động

Hiện nay, trên cơ chế thị trường thì có hai hình thức trả lương như vậy và cũng khiến cho người lao động đặt ra thắc mắc loại lương nào có lợi hơn.

Trên thực tế người lao động nhận được mức lương Net sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, vì không biết được rằng liệu doanh nghiệp có thực sự đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động không, rồi lại mất thêm thời gian kiểm tra. Và phần lớn thì mức đóng bảo hiểm trừ vào lương người lao động cũng chính là tiền của doanh nghiệp nên có không ít nơi đã dở chiêu trò “bịp mắt” người lao động để lấy phần lợi về.

Dựa vào những lời khuyên của chuyên gia thì người lao động nên chọn những mức lương Gross khi thỏa thuận với nhà tuyển dụng, vì không thể phủ nhận được các khoản phí như đóng bảo hiểm, thuế, chế độ khác… đều được dựa trên mức lương Gross.

Có thể sau khi chọn mức lương Gross sẽ hơi tốn nhiều công sức nhưng sẽ mang lại nhiều chủ động hơn về việc đóng bảo hiểm cũng như mức thu nhập đối với người lao động.

2. Công thức tính lương Net sang Gross

Để có thể quy đổi được hai hình thức lương này (lương gross sang net hoặc ngược lại) thì trước tiên cần phải xác định được những thông số theo đúng quy chuẩn của pháp luật. Và dựa vào thông tư 92/2015/TT-BTC cùng với 111/2013/TT-BTC đã được quy định và ban hành có hiệu lực thì cách quy đổi được tính theo các bước sau:

2.1. Xác định mức thu nhập để làm căn cứ quy đổi

Mức thu nhập = Thu nhập thực nhận + các khoản trả thay – các khoản giảm trừ

Trong đó,

- Mức thu nhập ở đây là tiền lương mà chưa bao gồm thuế của người lao động nhận được mỗi tháng cũng như không bao gồm những khoản trợ cấp dựa theo quy định là:

• Tiền ăn giữa ca, ăn trưa: Nhỏ hơn hoặc bằng 730.000đ/ người/ tháng.

• Điện thoại: Theo quy chế của doanh nghiệp.

• Trang phục: Nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/ người/ năm.

• Tiền công tác phí: Căn cứ vào hóa đơn thực tế, giấy đi đường.

• Tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm: Là chênh lệch mức lương giữ ngày và đêm, tức là làm ban ngày được 200.000đ, ban đêm 250.000đ thì thu nhập thêm sẽ là 50.000đ.

• Tiền phụ cấp thuê nhà: Nhỏ hơn 15% tổng thu nhập chịu thuế người lao động.

Công thức tính lương Gross Net - khoản phụ cấp

- Các khoản trả thay: Đây là khoản lợi ích không bằng tiền hoặc bằng tiền do doanh nghiệp, tổ chức chi trả cho người lao động.

- Các khoản giảm trừ: Là các khoản giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học, giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, giảm trừ gia cảnh ( bản thân thì là 9 triệu đồng/ tháng; người phụ thuộc sẽ là 3,6 triệu/ người/ tháng).

Trong đây, các bạn cần phải lưu ý về mức đóng bảo hiểm, sẽ cần phải quan tâm đến mức lương tối thiểu vùng. Đó là căn cứ để dựa vào mức lương đóng bảo hiểm tối thiểu và không được phép thấp hơn so với  mức lương tối thiểu vùng tại nơi người lao động tham gia đóng.

Đối với người lao động có chức danh, chức vụ, đòi hỏi cao về kỹ năng cũng như việc được đào tạo tay nghề kể cả doanh nghiệp đó tự dạy thì mức lương đóng bảo hiểm cũng sẽ phải cao hơn 7% so với lương tối thiểu vùng 2019 dựa theo quy định mới cập nhật hiện nay.

Cụ thể về mức lương vùng là:

• Vùng 1: Mức lương tối thiểu 4.180 triệu đồng/ một tháng.

• Vùng 2: Mức lương tối thiểu 3.710 triệu đồng/ một tháng.

• Vùng 3: Mức lương tối thiểu 3.250 triệu đồng/ một tháng.

• Vùng 4: Mức lương tối thiểu 2.290 triệu đồng/ một tháng.

Về các quy chuẩn vùng thì đã được Nhà nước quy định, còn các thông tin khác liên quan đến quy định mức lương tối thiểu thì các bạn có thể tham khảo tại Nghị định số 157/2018/NĐ - CP của Chính Phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 16/11/2018.

Để hiểu rõ hơn về công thức tính lương Net Gross thì đây cũng là thông tin bạn không thể bỏ qua. Và cần phải lưu ý rằngtrường hợp người sử dụng lao động áp dụng những chính sách tiền nhà giả định, tiền thuế giả định thì mức thu nhập làm căn cứ quy đổi sẽ được đổi thành thu nhập tính thuế mà không bao gồm tiền nhà giả định và tiền thuế giả định.

​ Công thức tính lương Gross Net - chuyển đổi

2.2. Xác định mức thu nhập chịu thuế

Dựa theo những quy định của pháp luật nước ta thì mức thu nhập chịu thuế sẽ được dựa vào TNQĐ cùng với những mốc đã được định sẵn, như sau:

• TNQĐ đến 4,75 triệu thì sẽ được tính bằng: TNQĐ/  0,95.

• TNQĐ từ 4,75 triệu đến 9,25 triệu thì sẽ được tính bằng: (TNQĐ – 0,25 triệu)/ 0,9.

• TNQĐ từ 9,25 triệu đến 16,05 triệu thì sẽ được tính bằng: (TNQĐ – 0,75 triệu) / 0,85.

• TNQĐ từ 16,05 triệu  đến 27,25 triệu thì sẽ được tính bằng: (TNQĐ – 1,65 triệu) / 0,8.

• TNQĐ từ 27,25 triệu đến 42,25 triệu thì sẽ được tính bằng: (TNQĐ – 3,25 triệu) / 0,75.

• TNQĐ từ 42,25 triệu đến 61,85 triệu thì sẽ được tính bằng: (TNQĐ – 5,85 triệu) / 0,7.

• TNQĐ trên 61,85 triệu thì sẽ được tính bằng: (TNQĐ – 9,85 triệu) / 0,65.

2.3. Xác định mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Để xác định được thông số này thì người lao động cần phải quan tâm đến các thông tin như: thu nhập tính thuế, thuế suất và cả cách tính số thuế phải nộp.

Ở mỗi mốc khác nhau thì sẽ có những thuế suất và cách tính số thuế khác nhau và có 2 cách, cụ thể:

Bậc 1: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) dưới 5 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 5% TNTT hoặc 5% TNTT

Bậc 2: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 0,25 triệu đồng + 10% TNTT trên 5 triệu đồng hoặc 10% TNTT – 0,25 triệu đồng.

Bậc 3: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) từ 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 0,75 triệu đồng + 15% TNTT trên 10 triệu đồng hoặc 15% TNTT – 0,75 triệu đồng.

Bậc 4: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) từ 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 1,95 triệu đồng + 20% TNTT trên 18 triệu đồng hoặc 20% TNTT – 1,65 triệu đồng.

Bậc 5: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) từ 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 4,75 triệu đồng + 25% TNTT trên 32 triệu đồng hoặc 25% TNTT – 3,25 triệu đồng.

Bậc 6: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) từ 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 9,75 triệu đồng + 30% TNTT trên 52 triệu đồng hoặc 30% TNTT – 5,85 triệu đồng.

Bậc 7: Mức thu nhập tính thuế (TNTT) trên 80 triệu đồng thì cách tính số thuế phải nộp sẽ là: 18,15 triệu đồng + 35% TNTT trên 80 triệu đồng hoặc 35% TNTT – 9,85 triệu đồng.

Sau khi các bạn đã tính ra được các thông số cần có thể chuyển đổi thì chỉ cần áp dụng ngược lại với công thức (1). Hiện nay có rất nhiều công cụ giúp bạn tính thuế thu nhập cá nhân online một cách nhanh chóng và tiện lợi.

3. Cách tính lương Gross qua Net

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về thuật ngữ này thì chúng tôi sẽ nêu ra ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn (công thức tính đã được chia sẻ ở nội dung bên trên).

​ ​ Công thức tính lương Gross qua Net

Ví dụ 3: Vị trí trưởng phòng marketing có mức lương Gross là 31 triệu đồng một tháng, mà mức lương cao nhất để có thể áp dụng đóng được Bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm xã hội (BHXH) chỉ 26 triệu, chính vì vậy mà nhân viên này cần phải đóng ở mức đó, là 26 triệu đồng. Và người lao động này có số tiền giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng theo đúng quy định của pháp luật.

• Số tiền đóng bảo hiểm = 26 triệu x 8% = 2,080 triệu

• Số tiền đóng BHYT = 26 triệu x 1,5% = 390.000đ

• Số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) = 31 triệu x 1% = 310.000đ

• Mức lương còn lại sau khi đã đóng bảo hiểm = 30 triệu – (2,080 triệu + 390.000đ + 310.000đ) = 27,220 triệu.

• Số lương sẽ áp dụng để tính thuế TNCN = 27,220 triệu – 9 triệu = 18,220 triệu.

• Mức thuế thu nhập cá nhân của vị trí trưởng phòng marketing này sẽ được tính theo 4 cấp bậc, cụ thể như sau:

Bậc 1: Mức thu nhập tính thuế trong khoảng nhỏ hơn hoặc bằng 5 sẽ được tính  = 5 triệu x 5% = 250.000đ.

Bậc 2: Mức thu nhập tính thuế trong khoảng từ 5 triệu đến 10 triệu sẽ được tính  = ( 10 triệu – 5 triệu ) x 10% = 500.000đ.

Bậc 3: Mức thu nhập tính thuế trong khoảng từ 10 triệu đến 18 triệu sẽ được tính  = (18 triệu – 10 triệu ) x 15% = 1,2 triệu.

Bậc 4: Mức thu nhập tính thuế ( > 18 triệu – 32 triệu) x thuế suất 20% = ( 18,220 triệu – 18 triệu ) x 20% = 44.000đ.

• Như vậy tổng các chi phí bảo hiểm và thuế sẽ được cộng lại từ các thông tin tính ở trên là = 2,080 triệu + 390.000đ + 310.000đ + 250.000đ + 500.000đ + 1,2 triệu =5,170 triệu.

Và chúng ta có thể đi đến kết luận của bài toán này, lương Net = 31 triệu – 5,170 triệu = 25,83 triệu.

Trên đây là ví dụ cụ thể nhất để các bạn hiểu được công thức tính lương Gross ra net và các bạn cũng sẽ nhận thấy được có hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính lương Gross sang lương Net cụ thể như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): đây là khoản chi phí dành cho người có thu nhập 9 triệu đồng/ 1 tháng trở lên và phải nộp cho Nhà nước dựa theo quy định đã được đề ra.

- Bảo hiểm: Ở mỗi mức lương sẽ có một mức đóng bảo hiểm khác nhau cũng theo những mức đã được quy định.

4. Cách tính lương Gross từ Nét trực tuyến

​ Công thức tính lương Gross Net - trực tuyến

Với sự phát triển cũng như toàn cầu hóa hiện nay thì các bạn cũng dễ dàng tìm kiếm được cách tính lương Net và Gross bằng các công cụ khác nhau.

Hiện nay, các trang website việc làm cũng có tính năng hỗ trợ các bạn trong quá trình áp dụng công thức tính lương Gross Net để các bạn dễ dàng hơn và tránh được những nhầm lẫn. Tuy nhiên thì không phải công cụ nào cũng cho ra những kết quả chính xác, do vậy các bạn cũng cần phải lựa chọn địa chỉ uy tín để tin tưởng sử dụng.

Do vậy chúng tôi cũng gợi ý đến các bạn địa chỉ https://timviec24h.vn/home/gross_net.php, Các bạn chỉ cần truy cập vào liên kết này, tại đây các bạn sẽ chỉ cần quan tâm đến các thông số như: mức thu nhập, đóng bảo hiểm trên lương chính thức hay khoản cụ thể là bao nhiêu, vùng ( I,II,III hay IV), số người phụ thuộc (nếu có) rồi lựa chọn công thức tính lương Gross từ Net hoặc ngược lại. Như vậy là có thể là có thể giải được bài toán mà không mất quá nhiều thời gian.

Tuy nhiên các bạn cũng nên trang bị cho mình những kiến thức liên quan về cách tính để có thể tự tin hơn trong quá trình tim viec lam cũng như khi được nhà tuyển dụng hỏi đến bạn cũng không hề bị lúng túng.

Ngoài tính năng này thì tại website này còn có tính năng “tra cứu lương” hoặc “so sánh lương”, tức là các bạn sẽ thấy được những thông tin mức lương xứng đáng với công sức của bạn tại một vị trí nào đó cùng với kinh nghiệm cũng như khả năng làm việc của bạn. Để từ đó cũng dễ đưa ra mức thỏa thuận lương khi đàm phán với các nhà tuyển dụng.

Đồng thời cũng giúp các bạn có thể giúp các bạn thấy được các mức lương ở mức khác nhau của các nhà tuyển dụng khác nhau ở cùng một vị trí việc làm. Như vậy bạn cũng dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định lựa chọn ứng tuyển vào doanh nghiệp nào.

Mong rằng công thức tính lương Gross Net cùng với những thông tin mới nhất chúng tôi chia sẻ đã mang lại hữu ích cho các bạn, chúc các bạn giải được bài toán tính lương này nhé! Trong trường hợp có vấn đề gì thắc mắc hay cần giải đáp thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ Gmail: Timviec365.vn@gmail.com để được hỗ trợ nhanh chóng.

Đăng ngày 14/10/2022, 51 lượt xem