Các vấn đề về lương

Cách tính tiền làm thêm giờ của công chức từ A đến Z

1. Căn cứ tính chế độ trả lương cho công chức, viên chức làm thêm giờ

Tiền lương giờ được dùng để làm căn cứ tính tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được xác định bằng tiền lương của một tháng chia cho số giờ làm việc tiêu chuẩn của một tháng đó. Tiền lương của của một tháng bao gồm: các khoản phụ cấp lương, mức hiện hưởng và các hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Cơ quan, đơn vị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tôi thiểu chung thì tiền lương của một tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo tương ứng.

Căn cứ tính chế độ trả lương cho công chức và viên chức làm thêm giờ
Căn cứ tính chế độ trả lương cho công chức và viên chức làm thêm giờ

Bên cạnh đó, số giờ làm việc tiêu chuẩn của một tháng được xác định bằng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày nhân với số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng. Quy định số giờ làm việc trong một ngày là 8 giờ và số ngày làm việc tiêu chuẩn của một tháng là 22 ngày. Trừ những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được liệt kê trong danh mục của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành sẽ được rút ngắn thời gian làm việc trong một ngày theo quy định của nhà nước.

Thời gian người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được xác định từ 22 giờ ngày hôm trước cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra cho tới ngoài Bắc; từ 21 giờ ngày hôm trước cho đến 5 giờ ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào trong phía Nam. Thời gian làm thêm được thực hiện theo quy định tại nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành môt số điều của Bộ luật lao dộng về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

2. Cách tính tiền lương làm thêm giờ của công chức, viên chức

2.1. Trường làm hợp làm thêm giờ vào ban ngày

Tiền lương làm thêm giờ của công chức, viên chức được quy định và tính theo công thức quy định tại điều 55, nghị định 145/2021/NĐ-CP ngày 14/12/2020. Cụ thể, đối với người lao động đang được hưởng lương thro thời gian thì sẽ được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ bình thường do người sử dụng lao động được quy định theo điều 105 của Bộ luật lao động và được tính theo công thức như sau:

Cách tính tiền lương làm thêm giờ của công chức và viên chức
Cách tính tiền lương làm thêm giờ của công chức và viên chức

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150% (hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm.

Trong đó:

- Tiền lương thực trả của một công việc làm vào ngày bình thường sẽ bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của ngày, tháng hoặc tuần mà người lao động làm thêm giờ (T1) chia cho tổng số giờ làm việc tương ứng với ngày, tháng hoặc tuần người lao động làm thêm giờ (T2). Quy định cụ thể đổi với T1 và T2 như sau:

T1 sẽ không bao gồm số tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi người lao động làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ, tết, theo quy định của bộ luật lao động; tiền thưởng sáng kiến, tiền thưởng theo quy định tại điều 104 của Bộ luật lao động; tiền ăn trưa, tiền hỗ trợ xăng xe, tiền điện thoai, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; trợ cấp khi có người thân bị chết, người lao động có người thân kết hơn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hộ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến công việc hoặc chức danh của người lao động.

Trường làm hợp làm thêm giờ vào ban ngày
Trường làm hợp làm thêm giờ vào ban ngày

T2 sẽ không được quá số ngày làm việc bình thường trong một tháng và số giờ làm việc bình thường trong một ngày, một tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp có thể lựa chọn và không kể số giờ làm thêm.

 - Mức ít nhất bằng 150% được so với khoản tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường và được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

 - Mức ít nhất bằng 200% được so với khoản tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường và được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần.

 - Mức ít nhất bằng 300% được so với khoản tiền lương giờ thực trả của công việc người lao động đang làm vào ngày làm việc bình thường và được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ, tết, chưa kể đến tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ, tết đối với người lao động hưởng lương ngày.

2.2. Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày được bố trí nghỉ bù

Đối với trường hợp làm vào ban ngày và nếu được bố trí nghỉ bù những giờ đưởng hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày được nhà nước quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (được bố trí nghỉ bù) = tiền lương giờ x 50% (hoặc 100% hoặc 200%) x số giờ thực tế là thêm.

Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày được bố trí nghỉ bù
Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày được bố trí nghỉ bù

Trong đó:

- Mức 50% được áp dụng đối với các cán bộ, công chức làm thêm vào ngày thường.

- Mức 100% được áp dụng đối với các cán bộ, công chức làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

- Mức 200% được áp dụng đối với các cán bộ, công chức làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù. Nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần hay ngày nghỉ có hưởng lương trong mức 200% đã được bao gồm cả tiền lương trả cho người lao động trong thời gian được hưởng nguyên lương theo quy định tại điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật lao động.

2.3. Tính tiền lương người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Đối cới các công chức, viên chức làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương sẽ được tính theo công thức như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = tiền lương làm thêm một giờ vào ban ngày x 130% x số giờ thực tế người lao động làm thêm giờ vào ban đêm.

Tính tiền lương người lao động làm thêm giờ vào ban đêm
Tính tiền lương người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Trong đó:

Tiền lương làm thêm một giờ vào ban ngày (tùy theo các trường hợp làm thêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ, tết được bố trí nghỉ bù hay không được bố trí nghỉ bù vào những ngày làm thêm) sẽ được tính theo công thức quy định vụ thể tại tiết a hoặc tiết b điểm 2 của mục IV thông từ này với số giờ thực tế người lao động làm thêm là một giờ.

3. Những lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi làm thêm giờ

Trước khi tiến hành ký hợp đồng lao động thì cần bàn bạc, thương lượng với người sử dụng lao động yêu cầu giải quyết các quyền lợi về thanh toán tiền lương làm thêm giờ và nghỉ bù sau thời gian làm thêm theo đúng những quy định đưa ra trong bộ luật lao động.

Nếu trong quá trình làm việc, người sử dụng lao động không thực hiện theo đúng hợp đồng hoặc không thể đi đến thỏa thuận chung thì cần phải có sự can thiệp của chủ thể thứ ba thông qua các thủ tục tòa án, trọng tài để xét xử giải quyết tranh chấp lao động.

Những lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi làm thêm giờ
 Những lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi làm thêm giờ

Bạn có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động cá nhân qua phòng Lao động Thương bình và Xã hội để cử hòa giải viên tham gia vào giải quyết tranh chấp lao động. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu hòa giải thì hòa giải lao động phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành hay một trong hai bên không tuân theo thỏa thuận trong biên bản hòa giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Trên đây là toàn bộ các thông tin chia sẻ về cách tính tiền lương làm thềm giờ của công chức, viên chức. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chủ đề này thì các bạn hãy bình luận ngay dưới bài viết để được giải đáp một cách nhanh nhất nhé!

Đăng ngày 14/10/2022, 395 lượt xem