Các vấn đề về lương

Quyết định trả lương cho Giám đốc và một số thông tin bạn cần biết

1. Một số thông tin về quyết định trả lương cho Giám đốc

Giám đốc là người trực tiếp quản lý nhân viên và điều hành các chế độ lương thưởng, hoạt động kinh doanh trong công ty. Thông thường, Giám đốc sẽ được Tổng Giám đốc hoặc hội đồng quản trị tuyển chọn và bổ nhiệm, được ký hợp đồng không quá 5 năm nhiệm kỳ hoặc được gia hạn lại hợp đồng không hạn chế. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng phần mềm tính tiền lương để tính lương cho Giám đốc dễ dàng.

Quyết định trả lương cho Giám đốc được tính thế nào
Quyết định trả lương cho Giám đốc được tính thế nào

Tuy vậy, nhiều người vẫn thắc mắc Giám đốc có được trả lương và ký hợp đồng lao động hay không? Cùng một số câu hỏi khác về quyết định giám đốc, bạn đọc hãy theo dõi tiếp mục dưới đây nhé!

1.1. Giám đốc liệu có được công ty trả lương hay không?

Bất kỳ ai trong chúng ta khi đi làm thì cũng đều quan tâm tới vấn đề lương thưởng. Vấn đề về lương thưởng thể hiện sự cống hiến, năng suất lao động của mình với công ty, doanh nghiệp đó. Các nhân viên đi làm thì Giám đốc sẽ là người trả lương. Vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm trả lương cho Giám đốc? Giám đốc có được công ty trả lương hay không?

Thật ra, Giám đốc vẫn được công ty trả lương như những nhân viên bình thường. Sự phát triển của nền kinh tế cùng với sự hội nhập của nền kinh tế hiện nay, Giám đốc vẫn được xem là một nghề nghiệp thực thụ. Giám đốc cũng là người làm thuê nhưng ở một trình độ cao hơn nhân viên thông thường mà thôi.

Giám đốc trong công ty vẫn được trả lương bình thường
Giám đốc trong công ty vẫn được trả lương bình thường

Lương dành cho Giám đốc vẫn là khoản lương tính vào khoản chi phí hợp lý để quản lý doanh nghiệp. Và khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đây vẫn là khoản chi phí được trừ và xuất toán. Bên cạnh đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động, bảng chấm công mỗi tháng, bảng lương đi kèm bảng chấm công, phiếu chi ghi số tiền thanh toán hoặc chứng từ ngân hàng cần thiết, tất cả cần có chữ ký đầy đủ.

1.2. Các câu hỏi thường gặp về quyết định trả lương cho Giám đốc

1.2.1. Ai là người có thẩm quyền quyết định tiền lương cho Giám đốc?

Theo Luật Doanh nghiệp Khoản 2, Điều 18 năm 2014 thị thẩm quyền quyết định trả lương, thưởng cho Giám đốc của công ty cổ phần sẽ thuộc về Hội đồng quản trị.

Người có thẩm quyền trả lương cho Giám đốc là ai
Người có thẩm quyền trả lương cho Giám đốc là ai

Hội đồng quản trị sẽ là người thanh toán và quyết định tiền lương của Giám đốc và sẽ là người trực tiếp thanh toán số tiền này. Khi quy định điều hành quản trị doanh nghiệp, Giám đốc sẽ là người thực hiện nghĩa vụ theo điều lệ công ty, tuân thủ theo các điều lệ của pháp luật, tuân thủ theo hợp đồng lao động và các quyết định do Hội đồng quản trị đưa ra. Nếu Giám đốc làm trái quy định và gây thiệt hại cho công ty cần đứng ra bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

1.2.2. Giám đốc có cần ký hợp đồng lao động?

Hợp đồng lao động của các công ty cổ phần sẽ dựa theo Khoản 4 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Khi đó, các vấn đề bổ nhiệm Giám đốc hoặc thuê một người làm Giám đốc phải căn cứ theo điều luật này như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ là người bổ nhiệm hoặc thuê người trực tiếp làm Giám đốc.

Giám đốc có cần ký hợp đồng lao dộng
Giám đốc có cần ký hợp đồng lao dộng

- Giám đốc sẽ là người điều hành việc kinh doanh hàng ngày của công ty và do Hội đồng quản trị giám sát. Đồng thời, Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc sẽ không vượt quá 5 năm và được bổ nhiệm lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật lao động thì các vấn đề ký kết hợp đồng giữa công ty và Giám đốc sẽ có một số đặc điểm khá phức tạp. Nếu Giám đốc cổ phần được bổ nhiệm từ một thành viên của Hội đồng quản trị thì sẽ không cần ký hợp đồng với công ty. Hội động quản trị có nhiệm vụ họp lại và đưa ra quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc cho công ty.

Giám đốc cần ký hợp đồng nếu là người thuê ở ngoài
Giám đốc cần ký hợp đồng nếu là người thuê ở ngoài

Trong trường hợp công ty thuê người bên ngoài làm Giám đốc thì cần ký hợp đồng theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019. Và Hội đồng quản trị sẽ là người đứng ra ký kết hợp đồng lao động này. Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng giữa hội đồng quản trị và Giám đốc sẽ được thông qua nếu đa số các thành viên dự họp trong Hội đồng quản trị đồng ý.

2. Quyết định trả lương cho Giám đốc được viết ra sao?

Quyết định trả lương cho Giám đốc hay quyết định hưởng lương của Giám đốc là thành phần không thể thiếu khi đăng ký bảo hiểm cho công ty. Trong hồ sơ đăng ký bảo hiểm cho công ty cần có quyết định trả lương dành cho Giám đốc.

Mục đầu tiên trong Quyết định sẽ gồm có “Đề: Quyết định được hưởng lương của Giám đốc”, tên công ty, số, quốc hiệu và tiêu ngữ, địa chỉ và thời gian viết đơn, tên quyết định. Tên quyết định bạn ghi cụ thể như sau:

“QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN [tên công ty cổ phần của bạn]

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty...........

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY [tên công ty tập đoàn của bạn]”

Tiếp đến là phần các căn cứ gồm có: căn cứ theo các điều lệ tổ chức và hoạt động trong công ty; căn cứ vào biên bản họp hội đồng thành viên [tên công ty cổ phần] về việc bổ nhiệm Giám đốc trong công ty; Căn cứ theo yêu cầu của các hoạt động kinh doanh và xét theo các năng lực phẩm chất cán bộ.

Mẫu quyết định trả lương cho Giám đốc
Mẫu quyết định trả lương cho Giám đốc

Tiếp theo là phần quyết định, gồm có hai điều, trong đó điều 1 là các thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc và điều 2 là các quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc.

Về quyết định bổ nhiệm sẽ gồm có các thông tin về người được bổ nhiệm như: Họ tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, chứng minh nhân dân (gồm có cả ngày cấp và nơi cấp), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, chức vụ được bổ nhiệm và thời gian bổ nhiệm, mức lương với hệ số phụ cấp.

Các quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc gồm có:

- Giám đốc sẽ thực hiện các điều lệ và hoạt động kinh doanh của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo luật hiện hành.

- Có quyền ký kết các quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự mới và điều hành công ty phát triển.

- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của điều lệ trong công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị, pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về các hoạt động trong công ty.

Bên cạnh đó, quyết định này còn có điều 3 và điều 4, điều 3 là Tân Giám đốc và những người bổ nhiệm sẽ thi hành đúng theo quyết định và điều 4 là quyết định sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký tên.

Cuối cùng là chữ ký và đóng dấu của Hội đồng quản trị và nơi nhận quyết định này.

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được những thông tin cơ bản về quyết định trả lương cho Giám đốc và cách viết quyết định này. Giám đốc hay Tổng Giám đốc cũng là thành viên trong công ty, vì vậy họ có quyền được trả lương và ký hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng là người nắm quyền kiểm soát mọi hoạt động và tình hình kinh doanh của công ty nên sẽ được nhận mức lương tương xứng nhất.

Đăng ngày 14/10/2022, 28 lượt xem