Các vấn đề về lương

Lương net và lương gross là gì? Cách tính lướng net sang gross

Là một nhà tuyển dụng, bạn có trách nhiệm khấu trừ thuế và các khoản khấu trừ khác từ lương gộp của nhân viên. Việc biết cách tính toán lương net và lương gross là điều cần thiết để có một bảng lương chính xác và hợp pháp. Vậy lương net gross là gì? Lương cross là gì, lương cross? Chuyển đổi lương net sang gross cần công thức tính lương net sang gross nào? Tham khảo bài viết dưới đây.

1. Lương net là lương như thế nào?

Lương net và lương gross là gì? Cách tính lướng net sang gross

Lương net là gì là một câu hỏi đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Lương net có thể hiểu là tổng lương trả theo tiền ròng. Giá dán của tiền lương của nhân viên không phải là những gì họ mang về nhà. Nhân viên của bạn có thể hỏi, tiền lương của tôi sẽ bao nhiêu sau thuế? Hiểu được sự khác biệt giữa tổng lương và trả lương ròng là bước đầu tiên để tìm hiểu cách tìm kiếm tiền lương ròng.

Trong cách tinh luong net tổng số tiền lương là thu nhập của nhân viên trước khi khấu trừ. Trừ khi bạn gộp tiền lương của nhân viên, tổng tiền lương thường là “giá dán” bạn cung cấp. Bạn có thể tìm tổng lương hàng tuần cho nhân viên được trả lương bằng cách chia lương hàng năm của họ cho 52 tuần. Đối với công nhân làm việc theo giờ, nhân số tiền lương hàng giờ của nhân viên với số giờ làm việc.

Thanh toán ròng hay lương net là tiền lương mang về nhà mà một nhân viên nhận được sau khi bạn giữ lại các khoản khấu trừ lương. Bạn có thể tìm thấy thanh toán ròng bằng cách trừ các khoản khấu trừ từ tổng số tiền lương. Để nhận được từ tổng lãi ròng, bạn phải giữ khấu trừ. Tiền khấu trừ lương là số tiền bạn giữ lại từ tiền lương của nhân viên trong mỗi kỳ lương. Có cả các khoản khấu trừ bắt buộc và tự nguyện.

Các loại khấu trừ biên chế bắt buộc bao gồm biên chế và thuế thu nhập. Mỗi nhân viên phải giữ lại an sinh Xã Hội,  thuế và các khoản phí dụng liên quan. Tùy thuộc vào nơi nhân viên của bạn làm việc, bạn cũng có thể cần phải khấu trừ thuế thu nhập của địa phương. Bạn cũng có thể phải giữ lại các khoản khấu trừ phi thuế bắt buộc, như trang trí và tiền cấp dưỡng con cái. Bạn sẽ được thông báo nếu bạn cần giữ lại các khoản này từ tổng số tiền lương của nhân viên. Các khoản khấu trừ tự nguyện bao gồm bảo hiểm sức khỏe, khuyết tật, và bảo hiểm nhân thọ, kế hoạch nghỉ hưu, tài khoản chi tiêu linh hoạt và tài khoản tiết kiệm sức khỏe.

Cách tính lương net như sau:

Cần trợ giúp tính toán thanh toán ròng? Đây là công thức thanh toán ròng:

Thanh toán ròng = Tổng chi trả - Các khoản khấu trừ

2. Lương gross là gì

Gross hay còn gọi lương gross có nghĩa là cách tính lương gộp. Hình thức tính lương này dựa theo mức lương được trả cho bạn mà không khấu trừ, tiền lương ròng có nghĩa là số tiền đến hạn sau khi trừ các khoản thu hồi của bạn như phí bảo hiểm, quỹ tiết kiệm, bảo hiểm y tế, v.v ...

Công cụ ước tính này sẽ giúp bạn tính toán tổng số tiền lương của bạn và số tiền khấu trừ từ khoản thanh toán được thực hiện cho bạn với tư cách là người thụ hưởng, trong đó:bạn không được cung cấp một bản tóm tắt thanh toán của người trả tiền và bạn đang khai báo theo luật định cho tờ khai thuế thu nhập của mình. Bạn đã không nhận được một phiếu lương cho một kỳ lương (có thể là hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng).

Lương net và lương gross là gì? Cách tính lướng net sang gross

Nếu số tiền thanh toán của bạn khác với một kỳ khác, thì không thể tính thu nhập hàng năm dựa trên số tiền nhận được trong một kỳ lương duy nhất. Bạn sẽ cần phải sử dụng công cụ ước tính để tính toán tổng số tiền lương của bạn cho mỗi kỳ lương mà bạn không biết và sau đó tổng số tiền đó một cách riêng biệt.

Đẻ tính lương gross thông tin bạn cần là số tiền trả về nhà của bạn trong thời gian thanh toán (có thể là hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng), trạng thái cư trú của bạn, tỷ lệ trả góp của bạn như được thông báo bởi chúng tôi (được gọi là tỷ lệ trả góp của ủy viên hoặc CIR ) nếu áp dụng như sau:

Đối với tinh luong gross các khoản khấu trừ trước thuế hoặc sau thuế được lấy từ khoản thanh toán của bạn, bao gồm: các khoản khấu trừ trước thuế, chẳng hạn như tặng cho nơi làm việc, là những sắp xếp nơi bạn quyên góp cho tổ chức từ thiện và khoản đóng góp được khấu trừ từ khoản thanh toán trước khi tính thuế - thuế trong trường hợp này được tính sau khi khoản đóng góp được khấu trừ từ khoản thanh toán của bạn. Về các khoản khấu trừ sau thuế, chẳng hạn như phí công đoàn, khoản đóng góp hưu bổng của người được trả tiền, được khấu trừ từ tiền lương ròng của bạn, sau khi đã trừ thuế khỏi tổng số tiền lương.

>>> Bật mí các mẫu thư giới thiệu xin việc hay và độc đáo, thu hút nhà tuyển dụng tại cv365.

3. Cách quy đổi lương gross sang net

Để dễ dàng hơn cho người sử dụng lao động và giúp người lao động được hưởng mức lương xứng đáng Bộ tài chính đã đưa ra thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn quy đổi lương net sang lương gross trong khoản 4 điều 7 với các thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế như sau:

Đầu tiên là xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi bởi công thức:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi   =   Thu nhập thực nhận  +  Các khoản trả thay  -  Các khoản giảm trừ

Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng. Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động như: Tiền nhà, bảo hiểm nhân thọ, tiền thẻ chơi thể thao,…Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Sau khi đã có công thức quy đổi nên xác định thu nhập tính thuế và xác định thuế TNCN phải nộp để có thể tính rõ ràng nhất.

Đăng ngày 14/10/2022, 185 lượt xem