Các vấn đề về lương

Cách tính lương tăng ca theo luật mới mà bạn nên biết

1. Quy định về số giờ làm thêm

Khi làm tăng ca thì số giờ làm thêm trong một ngay phải tuân thủ theo quy định của điều 4, nghị định số 45/2013/NĐ-CP. Người lao động làm tăng ca không được quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày và khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc ngày bình thường cộng với số giờ làm thêm không được quá 12 giờ/ngày.

Trong các trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì chủ doanh nghiệp phải trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của một ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, Người lao động làm thêm giờ vào bên đêm sẽ được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc theo đơn giá tiền lương công việc làm vào ban ngày.

Quy định về số giờ làm thêm
Quy định về số giờ làm thêm

Nếu người sử dụng lao đông không trả tiền lương làm thêm giờ đúng theo quy định của bộ luật lao động thì bạn có thể tiến hàng giải quyết tranh chấp qua việc hòa giải tại hòa giải viên lao động.

2. Tính tiền lương tăng ca theo luật mới như thế nào?

Theo như Chính phủ quy định rõ tại điều 98 Bộ luật lao động năm 2019 và điều 55, 56, 57 tại nghị định 145/2020/NĐ-CP về cách tính tiền lương tăng ca, tiền lương làm thêm giờ, những điều khoản quy định rõ những các tính tiền thêm giờ trong các trường hợp: tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm vào ngày thường và cuối cùng là tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

2.1. Quy định về tính tiền làm tăng ca theo lương cơ bản

Áp dụng điều 98 bộ luật lao động năm 2019 có nêu rõ các cách tính tiền tăng cao theo lương cơ bản. Người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương tính theo tiền lương hoặc tiền thực trả của công việc tương ứng với các mức khác nhau trong từng trường hợp:

Quy định về tính tiền làm tăng ca theo lương cơ bản
Quy định về tính tiền làm tăng ca theo lương cơ bản

- Được trả ít nhất bằng 150% vào ngày thường.

- Được trả ít nhất bằng 200% so vào những ngày nghỉ hàng tuần.

- Được trả ít nhất bằng 300% vào ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương.

Bên cạnh đó, người lao động sẽ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương nếu làm vào ban đêm tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày bình thường.

2.2. Cách tính tiền lương làm tăng ca chi tiết

Tại điều 55, 56, 57 tại nghị định 145/2020/NĐ-CP có nêu rõ các cách tính tiền lương làm thêm giờ, tăng ca tính theo giờ, theo sản phẩm, làm việc vào ban đêm như sau.

- Tiền tăng ca người lao động được hưởng lương theo thời gian và được chi trả khi làm thêm ngoài giờ ngày làm việc bình thường

Áp dụng theo công thức: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm.

Cách tính tiền lương làm tăng ca chi tiết
Cách tính tiền lương làm tăng ca chi tiết

Trong đó tiền lương thực trả của công việc người đó làm vào ngày làm việc bình thường sẽ được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc làm theo tháng, tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ. Mức 150% được áp dụng khi người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, 200% khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần và mức 300% đối với những ngày nghỉ, lễ, tết có hưởng lương. Chưa kể đến tiền lương ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương đối với người lao động hưởng theo ngày.

Ví dụ: công ty X trả lương cho nhân viên Y là 3 triệu đồng/ tháng. Theo quy định của công ty là 24 ngày công làm việc thực tế. Trong tháng đó nhân viên Y làm tăng ca ban ngày (ngày thường) được 50 giờ. Theo quy định điều 104 bộ luật lao động, thời gian làm việc bình thường không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Áp dụng với công thức mình nêu ở phần trên bạn có thể tính tiền lương thực trả cho 1 giờ làm việc của Y là: 3.000.000/24/8 = 15.625 đồng. Suy ra tiền làm thêm giờ ngày thường của nhân viên Y: 15.625 x 150% x 50 giờ = 1.171.875 đồng. Và tổng lương của nhân viên A: 3.000.000 + 1.171.875 = 4.171.875 đồng.

- Tiền tăng ca người lao động được hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động sẽ được trả tiền lương làm việc ngoài giờ làm việc bình thường khi làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm so với số lượng, khối lượng sản phẩm đã định sẵn theo mức thỏa thuận.

Tiền tăng ca người lao động được hưởng lương theo sản phẩm
Tiền tăng ca người lao động được hưởng lương theo sản phẩm

Áp dụng theo công thức: tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số sản phẩm làm thêm.

Trong đó đơn giá tiền lương sản phẩm được tính theo ngày làm việc bình thường. Cũng giống như tính tiền lương tăng ca theo thời gian thì mức 150% khi làm thêm giờ vào ngày thường, 200% khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, 300% đối với ngày nghỉ, lễ, tết có hưởng lương.

Ví dụ: trong một tháng nhân viên A đã làm 200 giờ và làm thêm 50 giờ vào ngày thường (ban ngày) để hoàn thành số lượng 1.000 sản phẩm với đơn giá là 10.000/cái. Áp dụng theo công thức mình nêu trên bạn có thể tính như sau:

Tiền lương sản phẩm nhân viên A làm trong 1 giờ = 1.000 chiếc x 10.000 đồng/250 giờ = 40.000 đồng.

Tổng lương sản phẩm nhân viên A làm theo giờ ngày thường = 40.000 đồng x 200 giờ x 100% = 8.000.000 đồng. Suy ra lương sản phẩm làm thêm giờ = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000 đồng và tổng số lương thực ra cho nhân viên B = 8.000.000 + 3.000.000 = 11.000.000 đồng.

3. Cách tính lương tăng ca người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Theo quy định tại khoản 3, điều 98 của bộ luật lao động quy định người lao động có thể làm thêm giờ và được trả thêm 20% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền thưởng của các công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc ngày nghỉ lễ, tết.

Cách tính lương tăng ca người lao động làm thêm giờ vào ban đêm
Cách tính lương tăng ca người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

3.1. Cách tính lương tăng ca đêm theo thời gian

Công thức tính: lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương thực trả x 150%/200%/300% + tiền lương thực trả x 30% + 20% x tiền lương theo giờ vào ban ngày) x số giờ làm thêm vào ban đêm.

Trong đó tiền lương thức trả được sẽ được tính theo ngày làm việc bình thường, tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết. Mức 150% được áp dụng đối với những người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó, mức 200% áo dụng đối với ngày nghỉ hàng tuần và mức 300% áp dụng đối với ngày lễ , tết, nghỉ có lương.

3.2. Cách tính lương tăng ca đêm theo sản phẩm

Công thức tính: tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (tiền lương sản phẩm x 150%/200%/300% + tiền lương sản phẩm x 30% + 20% x tiền lương theo sản phẩm vào ban ngày) x số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Cách tính lương tăng ca đêm theo sản phẩm
Cách tính lương tăng ca đêm theo sản phẩm

Tiền lương sản phẩm được tính theo đơn giá tiền lương sản phẩm của một ngày làm việc bình thường. Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần ngày nghỉ lễ, tết. Mức 150% đối với người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó, mức 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần, mức 300% đối với ngày lễ, tết, nghỉ có hưởng lương.

Hiện nay để giúp cho công việc tính lương cho nhân viên một cách nhanh chóng và chính xác hơn thì các doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm tính lương. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ tính toán giúp doanh nghiệp có thể quản lý việc trả lương cho từng nhân viên, tránh việc trả lương sai, nhầm lẫn dẫn đến vi phạm luật lao động và gây mẫu thuẫn trong nội bộ.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của mình bạn sẽ biết cách tính tiền lương tăng ca theo luật mới một cách chính xác. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến chủ đề này thì bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết để được giải đáp thắc mắc một cách chi tiết nhé!

Đăng ngày 14/10/2022, 229 lượt xem