Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

6 việc làm đã tìm thấy

OTA Sales Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Graphic Designer

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Marketing Content

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

F&B Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Marketing Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

Spa Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: Đã hết hạn

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

.