Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

5 việc làm đã tìm thấy

Graphic Designer

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Marketing Content

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

F&B Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Marketing Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Spa Manager

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÚ HỒ GIA

.