Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

11 việc làm đã tìm thấy

Kỹ Sư Kết Cấu Thép

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Trên 30 triệu Khu vực: Hà Nội, Hưng Yên Hạn nộp: 07/07/2019

Construction ManagerTop management

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Translator

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

QA/QC Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Receptionist

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Human Resources ManagerTop management

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Assistant Project Director

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Project Finance ManagerTop management

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Procurement Officer

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Contracts Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

Construction Project Planning ManagerTop management

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẶT SÔNG HỒNG

.