Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp, thông tin công ty tại Quảng Ninh

21,822+ thông tin công ty doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Quảng Ninh từ kho dữ liệu của chúng tôi.

Đài Truyền Thanh Truyền Hình Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700972987 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701203328 - Đại diên pháp luật: Trương Công Kỳ

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Bưu Điện Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700705195-010 - Đại diên pháp luật: Lê Cảnh Dương

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Trung Tâm Y Tế Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700972962 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Hợp Lực Phát Triển Biển Đảo

Mã số thuế: 5700723645 - Đại diên pháp luật: Nguyễn Quý Viên

Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, xã Đông Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Hạt Kiểm Lâm Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701203367 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 4 , Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Tân Phong

Mã số thuế: 5701328408 - Đại diên pháp luật: Hoàng Thiện Phú

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700972874 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ Quản Lý Chợ Tạm Thời Chợ Cô Tô

Mã số thuế: 5701899602 - Đại diên pháp luật: Hà Hồng Nhật

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Kho Bạc Nhà Nước Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701203342 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 4 , Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản Lý Cảng Cô Tô

Mã số thuế: 5700972881 - Đại diên pháp luật: Trương Mạnh Cơ

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Huyện Uỷ Cô Tô

Mã số thuế: 5700973074 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Công Ty TNHH Hà Anh Cô Tô

Mã số thuế: 5701504678 - Đại diên pháp luật: Nguyễn Văn Hà

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Cô Tô Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700973162 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 3 , Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Hợp Tác Xã Khai Thác Thủy Sản, Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Tải Cô Tô

Mã số thuế: 5701770863 - Đại diên pháp luật: Bùi Văn Động

Địa chỉ: Thôn Nam Đồng, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Phòng Tư Pháp Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700973067 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hoá Gia Đình Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701368337 - Đại diên pháp luật: Dương Thị Phương

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Văn Phòng Hđnd & Ubnd Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700973081 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700973229 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 4 , Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Công Ty TNHH 1Tv Thành Trung

Mã số thuế: 5701862031 - Đại diên pháp luật: Nguyễn Thế Long

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Dntn - Xí Nghiệp Xây Dựng Nam Hải Cô Tô

Mã số thuế: 5700299338 - Đại diên pháp luật: Phạm Văn Xuôi

Địa chỉ: Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Thanh Tra Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700972899 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Toà Án Nhân Dân Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701203399 - Đại diên pháp luật: Hoàng Huy Thục

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ Hợp Đánh Bắt Hải Sản Chiến Thắng

Mã số thuế: 5700289837 - Đại diên pháp luật: Mai Công Đàm

Địa chỉ: Thôn 1 xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Đồng Tiến Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700973130 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Nhà Khách Ubnd Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700443528 - Đại diên pháp luật: Mai Tuấn Phượng

Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Cô tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mai Hải Đăng

Mã số thuế: 5701653630 - Đại diên pháp luật: Nguyễn Quang Trung

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5701203374 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2 , Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Tổ Hợp Chế Biến Và Dịch Vụ Hải Sản Nam Thanh

Mã số thuế: 5700289844 - Đại diên pháp luật: Vũ Ngọc Nam

Địa chỉ: Đội 2 xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Phòng Y Tế Huyện Cô Tô

Mã số thuế: 5700973042 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh