Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp, thông tin công ty tại Đà Nẵng

46,480+ thông tin công ty doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tại Đà Nẵng từ kho dữ liệu của chúng tôi.

Lâm Trường Hoà Vang

Mã số thuế: 0400100231 - Đại diên pháp luật: Trần Văn Lương

Địa chỉ: Hoà Thọ, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Phạm Tấn Trung

Mã số thuế: 0401565818 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: An Ngãi Đông, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Minh Hòa Thịnh

Mã số thuế: 0401542955 - Đại diên pháp luật: Đỗ Thị Kim Minh

Địa chỉ: Thôn Giáng Nam 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Dv - Th Cơ Điện Kha Duy Nam

Mã số thuế: 0401823307 - Đại diên pháp luật: Lê Đại Duy

Địa chỉ: Thôn Lệ Sơn Nam, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH May Mặc Vĩnh Kỳ

Mã số thuế: 0400653733 - Đại diên pháp luật: KANG, SENG - CHUAN

Địa chỉ: Quốc lộ 14B, xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Quang-Ht

Mã số thuế: 0400823537 - Đại diên pháp luật: Mai Văn Dũng

Địa chỉ: Thôn Phước Thuận, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Trung Việt

Mã số thuế: 0401566434 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Phú Thượng, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Ngọc Vũ Thịnh

Mã số thuế: 0401573632 - Đại diên pháp luật: Trần Ngọc Vũ

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa 2, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Hưng

Mã số thuế: 0401408269 - Đại diên pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Địa chỉ: Lô 14A Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Phi Dũng

Mã số thuế: 0401567935 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Khương Mỹ, Hoà Phong, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Hòa Hòa Tiến

Mã số thuế: 0401834387 - Đại diên pháp luật: Trần Mậu Ngọc

Địa chỉ: Thôn Giáng Nam 1, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Centrans

Mã số thuế: 0401590476 - Đại diên pháp luật: Nguyễn Thanh Tuân

Địa chỉ: Lô C29 KDC Nam cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Như Thức

Mã số thuế: 0401698455 - Đại diên pháp luật: Mạc Thức

Địa chỉ: Thôn Hội Phước, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Lê Thị Nở

Mã số thuế: 0401598651 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Sơn Lộc

Mã số thuế: 0401415121 - Đại diên pháp luật: Phạm Thành Trung

Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Winco Apec

Mã số thuế: 0401866068 - Đại diên pháp luật: Huỳnh Hải

Địa chỉ: Lô 23 Khu B2, 6, Khu TĐC Hòa Sơn, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Ngô Thị Nẫm

Mã số thuế: 0401589022 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Quan Nam 3, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí - Xây Dựng Hoàng Minh Hải

Mã số thuế: 0401673570 - Đại diên pháp luật: Từ Thị Oanh

Địa chỉ: 182 Phạm Hùng, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Trần Thị Vang

Mã số thuế: 0401566561 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Đông Lâm, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Phan Thị Huệ

Mã số thuế: 0401589456 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Quan Nam 4, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Phạm Thị Liên

Mã số thuế: 0401599052 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Cẩm Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Đường Minh Phượng

Mã số thuế: 0401666189 - Đại diên pháp luật: None

Địa chỉ: Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Ái Toàn

Mã số thuế: 0401634250 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Thạch Nham Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Đà Tiến

Mã số thuế: 0401441731 - Đại diên pháp luật: Trần Thị Ngọc Vinh

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn Nam, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Lê Thị Lan

Mã số thuế: 0401589576 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Quan Nam 1, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Võ Ngọc Bình

Mã số thuế: 0401662498 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Lệ Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Hoàng Trung

Mã số thuế: 0401590652 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Quan Nam 3, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Thiện An 0401684967

Mã số thuế: 0401684967 - Đại diên pháp luật: Trần Minh Triều

Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Hiền

Mã số thuế: 0401588685 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Hưởng Phước, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Phan Thị Thành

Mã số thuế: 0401568456 - Đại diên pháp luật: Chưa cập nhật

Địa chỉ: Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng