Việc làm đang tuyển dụng tại SETIABECAMEX JOINT STOCK COMPANY

3 việc làm đã tìm thấy

Marketing Executive (EcoLakes Mỹ Phước)

SETIABECAMEX JOINT STOCK COMPANY

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Bình Dương, Hồ Chí Minh Hạn nộp: 09/08/2019

Quantity Surveyor Manager ($1000 - $1200)

SETIABECAMEX JOINT STOCK COMPANY

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Bình Dương, Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/07/2019

Quantity Surveyor Manager

SETIABECAMEX JOINT STOCK COMPANY

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 24/07/2019

SETIABECAMEX JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: NE2 Highway, EcoLakes, My Phuoc, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province - Quy mô: 25-99 nhân viên

Established in 2007, SetiaBecamex JSC is a joint venture company developing Ecolakes at My Phuoc which is a 226 ha eco sanctuary inspired by a desire to create a perfectly balanced environment in which to live.