Việc làm đang tuyển dụng tại MULTI-COLOR (VIETNAM) LTD

0 việc làm đã tìm thấy

MULTI-COLOR (VIETNAM) LTD

Địa chỉ: No.1 Street 4, Vietnam-Singapore Industrial Park 1, Thuan An Dist., Binh Duong Province, Vietnam. - Quy mô:

http://www.mcclabel.com