Việc làm đang tuyển dụng tại HOYA LENS VIET NAM LTD - QUANG NGAI BRANCH

0 việc làm đã tìm thấy

HOYA LENS VIET NAM LTD - QUANG NGAI BRANCH

Địa chỉ: No. 1, Street 8A, VSIP Quang Ngai, Tinh Phong, Son Tinh, Quang Ngai - Quy mô: 1.000-4.999 nhân viên

We, HOYA LENS VIETNAM LTD - Quang Ngai Branch, a well-known Japanese Corporation of Eyeglass manufacturing, are newly-established in VSIP Quang Ngai. We are looking for dynamic and suitable candidates to join our team.