Việc làm đang tuyển dụng tại HONG IK VINA CO., LTD.

4 việc làm đã tìm thấy

[Urgent!!] Hong Ik Vina / Document Staff / Up To $700 (Negotiable)

HONG IK VINA CO., LTD.

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

[Urgent!!] Hong Ik Vina / Admin Staff / Up To $700 (Negotiable)

HONG IK VINA CO., LTD.

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

[Kotra Job Fair 2019 Hàn-Việt] Hong Ik Vina / Admin Management Person / From $300 - $700 (Negotiable)

HONG IK VINA CO., LTD.

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

[Kotra Job Fair 2019 Hàn-Việt] Hong Ik Vina / Management Person / From $300 - $700 (Negotiable)

HONG IK VINA CO., LTD.

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

HONG IK VINA CO., LTD.

Địa chỉ: Tan Thuan Export processing Zone 18Road Dist 7 HCMC Vietnam - Quy mô:

● Company Name : HONG IK VINA CO., LTD. Stainless Steel Tableware manufacturing factory