Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH (SMARTPAY E-WALLET)

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNG LƯỚI THÔNG MINH (SMARTPAY E-WALLET)

Địa chỉ: Etown Central Building, 11 Doan Van Bo, District 4, HCMC - Quy mô: 25-99 nhân viên

A startup financial technology company (Ewallet) located in District 4, HCMC; with a dynamic and fast paced working environment, talent plays a crucial role in our company.