Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

5 việc làm đã tìm thấy

Nhân Viên Kho - Tại Kcn Vsip I Bình Dương

CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2019

Nhân Viên Tính Định Mức Chỉ, Nguyên Phụ Liêu

CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2019

Nv Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2019

Nhân Viên Hành Chính

CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2019

Chuyên Viên Sơ Đồ Rập - Paper Pattern Marker

CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2019

CÔNG TY TNHH SINWAH APPAREL (VIỆT NAM)

We are a Malaysian garment exporter which located in Vietnam-Singapore Industrial Park, Binh Duong province. In line with business expansion, we would like to invite the dedicate candidates to join with us in this vigorous development of garment industry.