Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

23 việc làm đã tìm thấy

Nhân Viên vận Hành Máy Đóng Túi (Đồng Nai)

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 30/11/2019

Nhân viên cung ứng Vật Tư

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 30/11/2019

Nhân Viên Giao Hàng

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2019

Nhân Viên Kho Vận (Biên Hòa)

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 30/11/2019

Nhân viên lái xe nâng

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên kiểm nghiệm

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Trưởng Ca Sản Xuất (Đồng Nai)

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Trưởng Ca Sản Xuất

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên may bao đường thành phẩm

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên Lái xe nâng (Đồng Nai)

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

[Đồng Nai] Nhân viên Lái xe nâng

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Kế Toán Kho - Thanh Toán (Đồng Nai)

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

[Đồng Nai] Nhân viên bảo vệ

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên bảo trì điện

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân viên vận hành máy ( Nhận hồ sơ xuyên tết)

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn