Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

10 việc làm đã tìm thấy

财务会计 Kế Toán Tài Vụ Làm Việc Tại Thanh Hóa (Thành thạo Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

进出口操作专员Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Thanh Hóa (Thành thạo Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

财务会计 Kế Toán Tài Vụ Làm Việc Tại Thanh Hóa (Thành Thào Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

薪酬绩效专员Chuyên Viên Quản Lý Hiệu Suất Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực Làm Việc Thanh Hóa (Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

基建专员Chuyên Viên Cơ Sở Hạ Tầng Làm Việc Tại Thanh Hóa (Thành Thào Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

进出口操作专员Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Thanh Hóa (Thành Thào Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

招聘专员Chuyên Viên Tuyển Dụng Làm Việc Tại Thanh Hóa (Thành Thào Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

薪酬绩效专员Chuyên Viên Quản Lý Hiệu Suất Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực Làm Việc Tại Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

进出口操作专员Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Làm Việc Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

基建专员Chuyên Viên Cơ Sở Hạ Tầng Làm Việc Tại Thanh Hóa

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Thanh Hóa Hạn nộp: Đã hết hạn

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô đất CN-04 trong Bắc khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam - Quy mô: 100-499 nhân viên

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM Địa chỉ:Lô đất CN-04 trong Bắc khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam Website: http://www.intco.com/