Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH FRESCOL TUNA (VIỆT NAM)

3 việc làm đã tìm thấy

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH FRESCOL TUNA (VIỆT NAM)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: Đã hết hạn

Giám Sát Dự Án

CÔNG TY TNHH FRESCOL TUNA (VIỆT NAM)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: Đã hết hạn

Giám Đốc Nhân Sự

CÔNG TY TNHH FRESCOL TUNA (VIỆT NAM)

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: Đã hết hạn

CÔNG TY TNHH FRESCOL TUNA (VIỆT NAM)

Công ty TNHH FresCol Tuna (Việt Nam)