Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY TNHH AMG COLLECT

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY TNHH AMG COLLECT

Công ty TNHH AMG Collect là một công ty mới được thành lập vào năm 2018, chuyên cung cấp dịch vụ thu hồi nợ cho các công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu trong thị trường Việt Nam. Chúng tôi tự hào là một công ty hoạt động chuyên nghiệp so với các công ty thu hồi nợ hiện nay qua việc: • Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro và lựa chọn chiến lược thu hồi hợp lý • Áp dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hóa hoạt động thu hồi • Phối hợp chặt chẽ với đối tác trong việc báo cáo tiến độ thực hiện hoạt động thu hồi cũng như thực hiện các chương trình miễn giảm cho khách hàng • Đội ngũ quản lý gồm nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tài chính tiêu dung, phân tích rủi ro và thu hồi nợ