Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty cổ phần SOBI Việt Nam

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty cổ phần SOBI Việt Nam

Công ty Cổ phần SOBI VIỆT NAM - chuyên về tư vấn thông tin trực tuyến - cung ứng nguồn nhân lực: telesales, telemarkering, tư vấn viên - cung cấp giải pháp tổng đài và quản trị doanh nghiệp.