Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT XL

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT XL

XL Manpower cung cấp nguồn nhân lực đa dạng từ lao động phổ thông, công nhân trung cấp, công nhân lành nghề, kỹ thuật viên, đốc công, kỹ sư, giám sát, chuyên gia, tư vấn…