Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA

4 việc làm đã tìm thấy

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - ALLA Class Management Officer

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: Đã hết hạn

Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Anh ALLA (ALLA Branch Manager)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Alla Class Management Officer

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: Đã hết hạn

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng (Education Consultant)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Giang Hạn nộp: Đã hết hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ALLA đang tuyển vị trí