Việc làm đang tuyển dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN CRYOTECH VIỆT NAM

0 việc làm đã tìm thấy

CÔNG TY CỔ PHẦN CRYOTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Lư Xá – Thanh Trì – Hoàng Mai – Hà Nội - Quy mô:

Công ty cổ phần Cryotech Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khí công nghiệp, khí y tế và thiết bị ngành khí.