Ứng viên ngành Ngành nghề khác

Nhân viên hành chính văn phòng

Huỳnh Vĩnh Phát

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Ứng viên theo ngành nghề