Ứng viên ngành Bất động sản

Trợ lý

Nguyễn Thị Duyên

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Trưởng nhóm

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: 15-20 triệu

Hà Nội

Chuyên viên pháp lý/chuyên viên pháp chế

Lưu Phương Ngân

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn

Nguyễn Mỹ Hạnh

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 5 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Dịch vụ khách hàng

Đào Thị Thanh Trâm

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Phó phòng

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: 15-20 triệu

Hồ Chí Minh

Sale Admin

Vũ Thảo

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Giám đốc Nhân sự

Đào Trung Đông

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội

Sale Admin

THI THANH THAO VO

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Senior

Phạm Huỳnh Vân Anh

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Trưởng nhóm

Kinh nghiệm: 4 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

R&D Bất động sản

Van Anh Nguyen

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Trưởng nhóm

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: 12-15 triệu

Hà Nội

Chuyên viên Marketing

Tạ Tuấn

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân viên

Đỗ Thị Hoàng Cúc

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: 3-5 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn Bất động sản Thổ cư

HÀ THỊ TOAN

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: Thương lượng

Hà Nội

Trưởng phòng nhân sự, Đào tạo kinh doanh, dự án, bất đong sản

TRẦN QUANG THÁI

Trình độ: Cao đẳng|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long

Trưởng phòng

PHẠM QUAN LIÊM

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: 15-20 triệu

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai

Kinh doanh bán hàng

Ngo Thi Hue

Trình độ: Lao động phổ thông|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: 7-10 triệu

Bình Dương

Thư Ký Kinh Doanh

Trương Nguyễn Kim Thoa

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: 10-12 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân viên Kinh doanh, tư vấn, chăm sóc khách hàng

Nguyễn Thị Ngọc Hoài

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Marketing

Phạm Thị Phương

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: 12-15 triệu

Hà Nội

Trưởng phòng kinh doanh bds/ trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Trần Bảo Minh

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Quản lý đại lý bất động sản

Lê Quốc Huy

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Phó phòng

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội

IB, Sale, Quản Lý

Hoàng Trọng Nam

Trình độ: Cao đẳng|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: 7-10 triệu

Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Trương Văn Kỳ

Trình độ: Cao đẳng|Cấp bậc: Trưởng nhóm

Kinh nghiệm: 3 năm

Lương: Thương lượng

Quảng Nam

sale admin/chuyên viên thủ tục

Trần Thị Thanh Hiền

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: Thương lượng

Hà Nội

Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường

Lê thị hồng

Trình độ: Cao đẳng|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 1 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội

Giám Đốc Kinh Doanh

Nguyễn Anh Minh

Trình độ: Kỹ sư|Cấp bậc: Giám đốc

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Đội trưởng, chỉ huy trưởng, phòng cung ứng

Đặng Thanh Tùng

Trình độ: Kỹ sư|Cấp bậc: Trưởng nhóm

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Trưởng phòng Tài chính/ Giám đốc tài chính/ Kế toán trưởng/ Trưởng phòng kiểm toán

Cao Văn Thành

Trình độ: Thạc sĩ|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: Thương lượng

Hà Nội

sale admin

Phạm Thị Hà Trang

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm/ Trưởng phòng

Tran Cong Tuan Anh

Trình độ: Thạc sĩ|Cấp bậc: Trưởng phòng

Kinh nghiệm: 2 năm

Lương: 20-25 triệu

Hà Nội

Sales

Võ Công Toàn

Trình độ: Cử nhân|Cấp bậc: Nhân viên

Kinh nghiệm: Trên 5 năm

Lương: Thương lượng

Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai