Việc làm đang tuyển dụng tại YUPOONG VIET NAM ‘S BRANCH (MOVINA)

0 việc làm đã tìm thấy

YUPOONG VIET NAM ‘S BRANCH (MOVINA)

Địa chỉ: Lot B3, Route 15A, Loteco IP, Bien Hoa City, Dong Nai - Quy mô: 1.000-4.999 nhân viên

May mũ vải thời trang cao cấp các loại, 100% vốn đầu tư của CH Hàn Quốc. Website Yupoong.com