Việc làm đang tuyển dụng tại TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

0 việc làm đã tìm thấy

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Giới thiệu về Trung tâm:
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG là đơn vị trực thuộc Liên hiệp Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam; hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, truyền thông, tuyên truyền, tổ chức hội nghị phát triển và nâng cao sức khỏe cộng đồng