Việc làm đang tuyển dụng tại Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge Bến Tre - Chi nhánh Ba Tri

0 việc làm đã tìm thấy

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge Bến Tre - Chi nhánh Ba Tri

Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge - Bến Tre là đơn vị được Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh Quốc cấp và chứng nhận được phép tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế của Đại học Cambridge tại Việt Nam với ký hiệu VN350. Thành lập từ năm 2012 đến nay, Trung tâm phát triển với 14 chi nhánh.Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge – Bến Tre tự tin mãi là nơi ươm mầm cho những tài năng, ước mơ, hoài vọng, thăng tiến và thành đạt để các bạn vững bước vào đời!