Việc làm đang tuyển dụng tại TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC(CEWACO)

1 việc làm đã tìm thấy

Kế toán trưởng - Lương trên 12 Triệu

TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC(CEWACO)

Lương: 25-30 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2019

TRUNG TÂM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC(CEWACO)

Địa chỉ: Số 93 ngõ 95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên Hà Nội - Quy mô: 25-50 nhân viên

Đơn vị sự nghiệp cấp III của Bộ Tài nguyên môi trường hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực: + Lĩnh vực tài nguyên nước: Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án điều tra lập bản đồ địa chất thuỷ văn, các bản đồ về tài nguyên nước, tìm kiếm, thăm dò, khai thác nước dưới đất, điều tra, khảo sát số lượng, chất lượng tài nguyên nước mặt; xây dựng công trình khoan khai thác nước dưới đất, công trình khai thác nước mặt, mạng lưới cấp nước, công trình phụ trợ trong hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, nước cấp; khảo sát, thiết kế các trạm quan trắc, giám sát tài nguyên nước, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, đánh giá tài nguyên nước, kiểm kê tài nguyên nước; quy hoạch, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, bảo tồn các nguồn nước và hệ sinh thái thuỷ sinh, phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm; phân tích, thí nghiệm mẫu nước; + Lĩnh vực địa chất công trình và địa kỹ thuật: Thiết kế và thực hiện công tác khảo sát địa chất công trình, địa chất kỹ thuật; khoan khảo sát địa chất công trình; + Lĩnh vực môi trường: Lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá chất lượng đất, nước, không khí; đánh giá tác động môi trường; bảo vệ, chống ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dưới nước; + Hợp đồng hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; - Đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án liên quan đến tài nguyên nước; tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng cung cứng hàng hoá, sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật; - Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch tài nguyên nước theo phân công của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; - Quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính, tài sản của Trung tâm; thực hiện trách nhiệm của đơn vị tài chính cấp III theo quy định của pháp luật;