Việc làm đang tuyển dụng tại TỐT DESIGN STORIES

1 việc làm đã tìm thấy

Marketing Team Leader

TỐT DESIGN STORIES

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 22/06/2019

TỐT DESIGN STORIES

Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy mô: 25-99 nhân viên

TÔT. is a brand that form interiors, furniture and accessories for the contemporary everyday life. TÔT. was founded in 2017 by a group of entrepreneurs and design professionals from both Vietnam and Sweden, in HCMC, VN after experiencing a fap in the Vietnamese market. Driven by curiosity, innovation and the will to offer a new contemporary design language via product and process they set to create a design brand with products that has a story and are suitable for any urban home. With love for design, being inspired by what surrounds them and a need of a simple solution to the process of interior renovations white logo brought together international designers, high quality manufacturing and pioneering logistic solutions to explore how it could be done. The outcome led to the creation of a complete furniture portfolio and a solution in where any given person could express and create an interior for their needs and behavior. TÔT. là thương hiệu cung cấp dịch vụ thiết kế và sản phẩm nội thất cho cuộc sống đương đại. TÔT. được thành lập vào năm 2017 bởi một nhóm các doanh nhân và nhà thiết kế Việt Nam và Thuỵ Điển khi thấy một khoảng trống chưa được đáp ứng tại Việt Nam. Được thúc đẩy bởi mong muốn tìm tòi, đổi mới và sự quyết tâm mang đến một ngôn ngữ thiết kế đương đại thông qua sản phẩm và tiến trình mới, họ muốn tạo ra một thương hiệu với một câu chuyện và phù hợp với mọi căn nhà đô thị. Với tình yêu dành cho thiết kế, cảm hứng từ những thứ xung quanh và trăn trở tìm ra một giải pháp đơn giản cho việc trang trí nội thất, white logo đã kết nối những nhà thiết kế quốc tế, nền sản xuất chất lượng cao và giải pháp vận hành tiên phong để biến mong muốn thành hiện thực. Kết quả là gói giải pháp và sản phẩm hoàn chỉnh cho phép bất cứ ai có thể dễ dàng có được không gian nội thất phù hợp nhu cầu và cá tính.