Việc làm đang tuyển dụng tại TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

0 việc làm đã tìm thấy

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Địa chỉ: 101 Lê Lợi, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Quy mô: 100-499 nhân viên

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (Petrovietnam Gas South East Transmission Company) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation) – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trên lĩnh vực thu gom, vận chuyển, phân phối khí ẩm và khí khô thương phẩm qua hệ thống đường ống dẫn khí Rạng Đông, Bạch Hổ, Cửu Long, khu vực Đông Nam Bộ và hệ thống khí Hàm Rồng Thái Bình.