Việc làm đang tuyển dụng tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

9 việc làm đã tìm thấy

Nhân Viên Tổ Dịch Vụ Địa Chất Công Trình ( Phòng Thương Mại Và Phát Triển Kinh Doanh )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Kỹ Sư Định Vị (Surveyor) ( Phòng Quản Lý Dự Án )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Nhân Viên Tổ Dịch Vụ Địa Vật Lý ( Phòng Thương Mại Và Phát Triển Kinh Doanh )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Kỹ Sư Địa Chất Công Trình ( Phòng Thí Nghiệm )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Nhân Viên Tổ Thương Mại Đấu Thầu ( Phòng Khảo Sát Công Trình Ngầm )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Kỹ Sư, Chuyên Viên, Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Thiết Bị Khoan (Rig Mechanic) ( Phòng Quản Lý Dự Án )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Kỹ Sư Vận Hành Thiết Bị Cpt (Cpt Operator) ( Phòng Quản Lý Dự Án )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Kỹ Sư Vận Hành Nguồn Nổ (Gun Mechanic) ( Phòng Quản Lý Dự Án )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

Kỹ Sư Địa Chất Công Trình ( Phòng Báo Cáo Kỹ Thuật )

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tàu Hạn nộp: 05/06/2019

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM : CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHẢO SÁT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM PTSC

Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ khảo sát địa chấn, địa vật lý, địa chất công trình và khảo sát công trình ngầm ROV ngoài khơi phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí cho các Nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài