Việc làm đang tuyển dụng tại The Zenitaka Corporation

0 việc làm đã tìm thấy

The Zenitaka Corporation

The Zenitaka Corporation là nhà thầu Nhật Bản. Công ty hiện đang thực hiện nhiều dự án xây dựng nhà xưởng, khu công nghiệp tại Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục triển khai nhiều công trình xây dựng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy công ty cần tuyển dụng nhiều nhân sự có tay nghề, nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo để phát triển công ty.