Việc làm đang tuyển dụng tại QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

0 việc làm đã tìm thấy

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Quy mô: 25-99 nhân viên

http://nafosted.gov.vn Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Foundation for Science and Technology Development, viết tắt là NAFOSTED) là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia.