Việc làm đang tuyển dụng tại PACE INSTITUTE OF MANAGEMENT

1 việc làm đã tìm thấy

Chuyên Viên Kinh Doanh / Sales Executive

PACE INSTITUTE OF MANAGEMENT

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/07/2019

PACE INSTITUTE OF MANAGEMENT

Địa chỉ: PACE Building - 341 Nguyen Trai, District 1, Ho Chi Minh City - Quy mô: 100-499 nhân viên

Established in 2001 and headquartered in Ho Chi Minh City, Vietnam, PACE Institute of Management (PACE) is a leading school for business leaders and managers in Vietnam. PACE's mission is "to contribute to shaping a new business society in Vietnam by developing leadership capacity, professional capability and ethical standards for individuals, organizations and community." To achieve its mission, PACE focuses on the following areas: Executive Education, Seminars & Conferences, Research & Publishing. In addition, PACE also initiates and manages several not-for-profit educational projects. Each of PACE’s activities and non-profit projects plays a collaborative role in broadening and developing the educational and intellectual advancement of leaders across sectors and building opportunities for youth and young professionals to become competent and innovative leaders in Vietnam. Trường Doanh Nhân PACE (gọi tắt là “Trường PACE”) là một “học viện quản lý” của Việt Nam có uy tín quốc tế, một ngôi trường đặc biệt của doanh giới Việt Nam, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần mới, con người mới cho nền kinh thương mới”. Với tôn chỉ "Thực Học vì Doanh Trí", ngay từ ngày thành lập, PACE đã tự đặt lên vai mình sứ mệnh: "Góp phần định hình một nên kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc phát triển năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn, nền tảng văn hóa và năng lực cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng". Theo đó, Trường PACE đã và đang nỗ lực triển khai các hoạt động trong 5 mảng chính là: (1) Đào tạo Doanh nghiệp; (2) Tư vấn Quản lý; (3) Xuất bản sách; (4) Nghiên cứu Kinh tế & Quản trị; và (5) Hội thảo & Hội nghị; Đồng thời cũng khai lập và quản lý một số dự án giáo dục phi lợi nhuận có ý nghĩa để có thể hiện thực hóa sứ mệnh của mình một cách tổng thể, đa chiều và đầy đủ nhất.