Việc làm đang tuyển dụng tại NAM&CO CO.LTD (BELONG TO NEW WORLD FASHION GROUP PLC (“NWFG”))

3 việc làm đã tìm thấy

Lễ Tân kiêm Trợ Lý Kinh Doanh

NAM&CO CO.LTD (BELONG TO NEW WORLD FASHION GROUP PLC (“NWFG”))

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: Đã hết hạn

Stylist

NAM&CO CO.LTD (BELONG TO NEW WORLD FASHION GROUP PLC (“NWFG”))

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: Đã hết hạn

Visual Merchandiser

NAM&CO CO.LTD (BELONG TO NEW WORLD FASHION GROUP PLC (“NWFG”))

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: Đã hết hạn

NAM&CO CO.LTD (BELONG TO NEW WORLD FASHION GROUP PLC (“NWFG”))

Địa chỉ: Nam&Co Building, Pham Van Dong street, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong - Quy mô: 5.000-9.999 nhân viên

Nam&Co Co. Ltd is a company belong to NEW WORLD FASHION GROUP PLC (“NWFG”), a leading supplier of ladies fashion. Nam&Co has store system from North to South in Hai Phong, Ha Noi, Ha Long, Mong Cai, Ninh Binh, Nam Dinh, Binh Duong, Ho Chi Minh… Due to the rapid growth of the business and our expansion in Retail, we are looking for candidates of the highest caliber to join our well established and highly successful company.