Việc làm đang tuyển dụng tại MỘT CÔNG TY CỦA NHẬT TẠI ĐỒNG VĂN II - HÀ NAM

0 việc làm đã tìm thấy

MỘT CÔNG TY CỦA NHẬT TẠI ĐỒNG VĂN II - HÀ NAM

Địa chỉ: Đồng văn II - Duy Tiên - Hà Nam - Quy mô: 10-24 nhân viên

Một công ty của Nhật tại Đồng Văn II - Hà Nam, chuyên cho thuê các loại thiết bị - vật liệu xây dựng;