Việc làm đang tuyển dụng tại MODULE K VIET NAM

0 việc làm đã tìm thấy

MODULE K VIET NAM

Được thành lập từ năm 2012 với một đội ngũ năng động, Module phát triển dựa trên các quan điểm thiết kế toàn cầu cùng với chuyên môn địa phương để tạo ra một sản phẩm mang đến những dự án độc đáo. Module K hợp nhất các bản sắc của nhiều lĩnh vực sáng tạo trong một dự án duy nhất và được duy trì ở mức yêu cầu cao. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng. Website: http://www.modulek.com.vn Facebook: https://www.facebook.com/ModulekDesignSolution/