Việc làm đang tuyển dụng tại MICOEM

10 việc làm đã tìm thấy

Trưởng Bộ Phận QC

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 20/03/2020

Trưởng Bộ Phận Thiết Bị

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 20/03/2020

Trưởng Ca Sản Xuất

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 20/03/2020

Quản Đốc Sản Xuất

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 20/03/2020

Trưởng Bộ Phận An Toàn EHS

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 20/03/2020

Kiến Trúc Sư

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 11/03/2020

Giám Sát Và Kiểm Soát Thiết Kế Xây Dựng

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 11/03/2020

Kỹ Sư Điện

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 11/03/2020

Nhân Viên Dự Toán Xây Dựng

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 11/03/2020

Kỹ Sư Cơ Khí

MICOEM

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 11/03/2020

MICOEM

.