Việc làm đang tuyển dụng tại MAXIHUB COMPANY LIMITED

7 việc làm đã tìm thấy

Mechanical Engineer (2 positions)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Chemical Engineer (2 positions)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Sales Representative (2 positions)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai, Hồ Chí Minh Hạn nộp: Đã hết hạn

Administrator (1 Position)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Civil Engineer Cum Site Supervisor (1 Position)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Instrument Engineer (1 Position)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

Electrical Engineer (1 Position)

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Lương: Thỏa thuận Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: Đã hết hạn

MAXIHUB COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Ong Keo IP, Phuoc Khanh Ward, Nhon Trach District, Dong Nai Province. - Quy mô: 10-24 nhân viên

MAXIHUB COMPANY LIMITED is a Taiwan-funded company established by a joint venture between CPC Corporation (Taiwan), Unishine Chemical Corporation and Excel Chemical Corporation. Its main business / product (capacity) is engaged in the import of lubricant base oil and lubricant blending, filling, distribution; the import and storage of solvents and chemicals, inspection, filling, packaging, and distribution. Currently, a lubricant blending plant, 15 storage tanks and a dock are being constructed in the ONG KEO Industrial Zone in Dong Nai Province. Factory: Ong Keo IP, Phuoc Khanh Ward, Nhon Trach District, Dong Nai Province. Rep. Office: 4th Floor, A Building, D.01 Lot, Incubation Center, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Road, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City.