Việc làm đang tuyển dụng tại KOTRA (VĂN PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐSQ HÀN QUỐC)

0 việc làm đã tìm thấy

KOTRA (VĂN PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐSQ HÀN QUỐC)

Địa chỉ: 20th Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi - Quy mô: 1.000-4.999 nhân viên

Web Site : http://www.kotra.or.kr , https://www.kotra.or.kr/KBC/hanoi/KTMIUI010M.html