Việc làm đang tuyển dụng tại HONGDU CO., LTD

0 việc làm đã tìm thấy

HONGDU CO., LTD

Dear rule-breakers, questioners, straight-A students who skipped class: We’re looking for you. HONGDU CO., LTD is Import and Export Trading Company. We’re expertise of combined resin and recycling plastics, we’ve been buying, processing and selling plastics materials. Start with a team of experienced professionals. Maintain a solid financial base and excellent credit. Operate ethically and with integrity. Treat people fairly and do what you say you’ll do. Embrace diversity and think creatively. Develop long-term partnerships with customers and suppliers. We have grown up with all partners. At this moment, we want to expand the business, we are looking for Sales Executives. The right candidate understands International Sales and Logistics and can get in the details and start to work rapidly. You should have experience managing some aspect of international cross-border Sales and be able to work with a cross functional team. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gửi đến những người phá luật, những người ham đặt câu hỏi, những sinh viên hạng A đã không đến lớp học: Chúng tôi đang tìm kiếm bạn. CÔNG TY TNHH HONGDU là Công ty Thương mại Xuất Nhập Khẩu. Chúng tôi có chuyên môn về Nhựa nguyên sinh và tái sinh, chúng tôi đã mua, chế biến và bán các loại vật liệu Nhựa. Bắt đầu với một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Duy trì một cơ sở tài chính vững chắc và tín dụng tuyệt vời. Hoạt động có đạo đức và với sự liêm chính. Đối xử công bằng với mọi người và làm những gì bạn nói bạn sẽ làm. Nắm bắt sự đa dạng và suy nghĩ sáng tạo. Phát triển quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng và nhà cung cấp. Chúng tôi đã lớn lên cùng với tất cả các đối tác của mình. Tại thời điểm này, chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh, chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên bán hàng. Ứng viên phù hợp là ccó chuyên môn về Bán hàng, sẽ nhận thông tin chi tiết và bắt đầu vào làm việc ngay. Bạn nên có kinh nghiệm quản lý một số khía cạnh của Bán hàng quốc tế và có thể làm việc với một nhóm chức năng chéo.