Việc làm đang tuyển dụng tại Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

0 việc làm đã tìm thấy

Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế bản, xuất bản sách và sở hữu hệ thống bán lẻ ADCBOOK .