Việc làm đang tuyển dụng tại Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

2 việc làm đã tìm thấy

Nhân Viên Kho – Hệ Thống Nhà Sách Adcbook.

Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Lương: 7-10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2019

Nhân Viên Bán Hàng Sách - Hệ Thống Nhà Sách Adcbook.

Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/06/2019

Hệ thống Nhà sách ADCBook - Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế bản, xuất bản sách và sở hữu hệ thống bán lẻ ADCBOOK .