Việc làm đang tuyển dụng tại Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

9 việc làm đã tìm thấy

Chuyên Viên Tư Vấn [ Hà Nội ]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc Hạn nộp: 30/06/2019

Trưởng Chi Nhánh [ Sóc Sơn- Hà Nội ]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc Hạn nộp: 30/05/2019

Nhân Viên Telesale [ Hà Nội ]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2019

Tư Vấn Tuyển Sinh Giáo Dục [ Hà Nội ]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc Hạn nộp: 30/05/2019

Nhân Viên Bán Hàng [Hà Nội ]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc Hạn nộp: 30/05/2019

Nhân Viên Tiếp Thị [ Hà Nội]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc Hạn nộp: 30/05/2019

Trưởng Chi Nhánh [ Sơn Tây - Hà Nội]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình Hạn nộp: 30/05/2019

Giám Sát Bán Hàng [ Hiệp Hòa- Bắc Giang]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn Hạn nộp: 30/05/2019

Trưởng Chi Nhánh [ Hiệp Hòa- Bắc Giang]

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN_Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Bắc Giang, Bắc Ninh Hạn nộp: 30/05/2019