Việc làm tại Hà Nam

Chưa lưu việc nào

Nhân Viên Phụ Trách An Toàn - Tại Bắc Giang

CÔNG TY CP CASABLANCA

Lương: 10-12 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/01/2021

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy - Hà Nam

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 31/01/2021

Kỹ Sư QA - (Nhân Viên Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Hành Chính - (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 31/01/2021

IT -(Kỹ Sư Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 12-15 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên IT Mạng Phần Cứng - Hà Nam

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 31/01/2021

Kỹ Sư Sản Phẩm - (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên IE - Hà Nam

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Nhân Sự (HR Biết Tiếng Trung)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nội, Hà Nam Hạn nộp: 28/02/2021

Kỹ Sư RD Lương Trên 13 Triệu

CÔNG TY CP CASABLANCA

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/01/2021

Kỹ Sư RD

CÔNG TY CP CASABLANCA

Lương: 15-20 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 28/01/2021

Giám Sát An Toàn Môi Trường

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

Lương: 20-25 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 16/02/2021