Việc làm đang tuyển dụng tại Đạu lý phân phối Minh Trí

0 việc làm đã tìm thấy

Đạu lý phân phối Minh Trí

Để phục vụ nhu cầu mặt hàng tiêu dùng của người dân trên cả nước, Đông Nam Á và quốc tế, Đại lý phân phối MINH TRÍ tại Đà Nẵng đã xây dựng và phát triển mạng lưới tiêu thụ mạnh, thực hiện tốt việc tư vấn và chăm sóc khách hàng, giúp người tiêu dùng nắm bắt đầy đủ thông tin về giá trị mặt hàng tiêu dùng cộng đông… Với mục tiêu nâng cao uy tín và sức lan tỏa phân phối từ Đại lý phân phối MINH TRÍ , đồng thời đáp ứng và phục vụ tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, luôn chú trọng đến quyền lợi và chính sách dành cho khách hàng, thực hiện nhiều chính sách hướng đến lợi ích nhà phân phối, đại lý, phát triển dịch vụ khách hàng với nhiều điều kiện ưu đãi, thực hiện nhiều chương trình hấp dẫn, duy trì chương trình Hội nghị khách hàng hằng năm, đồng thời tổ chức Hội nghị khách hàng chuyên đề tại các khu vực, thực hiện chương trình tham quan nước ngoài, tổ chức sinh nhật cùng với Đối tác Công ty. Qua đó đã tạo hiệu quả liên kết với sức mạnh đoàn kết và tin tưởng trong toàn hệ thống phân phối tại 63 tỉnh thành, từ đó góp phần xây dựng Đại lý phân phối MINH TRÍ ngày càng phát triển vững mạnh hơn.