Việc làm đang tuyển dụng tại Công Ty TNHH Vận Tải Thuỷ Bộ Hải Hà

0 việc làm đã tìm thấy

Công Ty TNHH Vận Tải Thuỷ Bộ Hải Hà

Công Ty TNHH Vận Tải Thuỷ Bộ Hải Hà là đơn vị kinh doanh 4 lĩnh vực: 1. Kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu. 2. Vận tải đường bộ và đường biển viễn dương. 3. Cung ứng kho bãi. 4. Cung ứng xăng dầu.