Việc làm đang tuyển dụng tại Công ty TNHH Tổ chức Nhà quốc gia Quảng Ninh - N.H.O

0 việc làm đã tìm thấy

Công ty TNHH Tổ chức Nhà quốc gia Quảng Ninh - N.H.O

N.H.O được tạo dựng với định hướng phát triển những ngôi nhà chất lượng với giá trị vượt trội cho các khách hàng Việt Nam. Cùng với chuyên môn và kinh nghiệm của các nhà sáng lập đến từ Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam, N.H.O phát triển những sản phẩm phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt Nam, đồng thời vẫn giữ vững tiêu chuẩn quốc tế và chất lượng xây dựng.