Việc làm đang tuyển dụng tại Công Ty TNHH Thiết Kế và Phát Triển Sản Phẩm Orionix

0 việc làm đã tìm thấy

Công Ty TNHH Thiết Kế và Phát Triển Sản Phẩm Orionix

chuyên thiết kế và thi công vể lĩnh vực công trình dịch vụ ,giải trí và event như : Bar,cafe,restaurant,karaoke,exbihibition,resort....